Fit Na De ZwangerschapDit 8 wekenprogramma houdt in:

  • lichaamsanalyse
  • individueel bewegings- en voedingsschema
  • min. 2x per week bewegen
  • wekelijkse evaluaties en bijsturingen